Aplikacije s
vremenskim planerima

Aplikacije s vremenskim planerima su rješenje za organizaciju i praćenje vremenskih događaja. Ova grupa softverskih aplikacija obuhvaća jednu ili više kategorija kao što su rezervacije termina i planiranje vremena, izrada rasporeda, obračun vremenskih događaja, izrada radnih naloga, statistika i sl.

Kome su namijenjene?

Aplikacije su namijenjene udrugama, malim i srednjim tvrtkama, samostalnom djelatnostima (liječničke ordinacije i dr.), odnosno svim onim poslovnim subjektima koji:

  • planiraju termine klijenata
  • koordiniraju i prate rad zaposlenika i suradnika

Rad s aplikacijama

Za naše aplikacije ne morate biti računalni stručnjak. Dizajniramo izuzetno intuitivna i jednostavna korisnička sučelja. Korisnici naših aplikacija s radom mogu početi odmah!

Svaka aplikacija projektira se i izrađuje prema zahtjevima klijenata, otvorenog je koda te se može naknadno nadograđivati.

Nekoliko primjera iz prakse

Društvo za psihološku pomoć iz Zagreba

Društvo za psihološku pomoć (DPP) je vodeća organizacija čiji su projekti i programi izravne psihosocijalne pomoći i podrške (kroz različite oblike psihosocijalnih intervencija kao što su savjetovanje, psihoterapija, psihološke krizne intervencije, obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja i dr., projekti izobrazbe stručnjaka pomagačkih struka, istraživački i evaluacijski projekti, publiciranje stručnih knjiga i priručnika, i organiziranje domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
Za Društvo za psihološku pomoć iz Zagreba projektirana je te izrađena web aplikacija pomoću koje se vrši kompletna organizacija vremenskih događaja, organizacija prostora te izrada raznih izvještaja i statistika.
Neke od funkcija su:

  • baza podataka klijenata sa unosom raznih parametara
  • planiranje i organizacija termina savjetovanja klijenata, sa automatskim obavještavanjem klijenata i psihologa putem e-pošte
  • razne statistike po klijentima koje se određuju putem 15 parametara
  • pregled i obračunavanje satnica psihologa

Hrvatski autoklub - HAK

Za Hrvatski autoklub iz Zagreba projektirana je te izrađena windows aplikacija pomoću koje se planiraju i organiziraju polaganja Vozačkih ispita.

Kontaktirajte nas i informirajte se

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak. Besplatno istražite mogućnosti suradnje.